Formy Płatności

Za Kurs można zapłacić przelewem bankowym, korzystając z następujących banków:

Jeśli na liście nie ma formy płatności, której chcieliby Państwo użyć prosimy o kontakt.